La selecció per competències. Per què ja no podem cercar feina com ho feien els nostres pares?

No hi ha cap mena de dubte que el mercat laboral és un dels escenaris que més ha evolucionat en els darrers anys, i per tant també ho han fet els mètodes de recerca de feina.

El motiu és que el professional d’avui dia dista molt del professional de fa 20 ó 25 anys, igual que ha passat amb les relacions laborals , la manera d’analitzar la productivitat , o l’avaluació de l’acompliment dels treballadors.

Fa unes dècades, cosa que no vol dir que encara hi hagi organitzacions d’una determinada tipologia que encara ho apliquin, el que es valorava d’un empleat era el seu coneixement i la seva capacitat de desenvolupar la seva feina, sempre des d’un àmbit tècnic, així com altres valors intrínsecs com la seva fidelitat o la capacitat d’aplicar els procediments sense cometre errors.

Això estava alineat amb un sector empresarial a on predominava la indústria i la fabricació, i a on la tasca d’un empleat estava directament relacionada amb la quantitat de feina que podia extreure per unitat de temps.

Però des de fa més de 25 anys l’activitat econòmica predominant als països desenvolupats ha anat evolucionant cap al servei, la qual cosa exigeix unes habilitats, coneixements i resultats diferents per als seus treballadors als que s’havien dut a terme fins al moment.

En aquest nou escenari l’avaluació de l’acompliment dels treballadors està totalment relacionada amb el valor afegit que cada persona és capaç d’aportar al valor afegit global de la companyia , que en definitiva serà la clau de la seva diferenciació al mercat.

Hem passat de l’elaboració del producte amb unes especificacions tècniques determinades, a cobrir les necessitats d’un públic, i per tant, les organitzacions que juguen en aquest mercat necessiten nous recursos i maneres de gestionar el talent dels seus empleats per assolir els seus objectius.

Cal per tant noves maneres de seleccionar a les persones polivalents que dins de les organitzacions hauran de ser capaces de treballar per uns objectius no sempre fixes, que aniran modificant-se segons les necessitats del mercat i que requeriran de les persones treballadores molt més que uns coneixements o una bona voluntat.

Els departaments de selecció de les empreses busquen persones amb coneixements tècnics, només faltaria, però això és un must que saben que en la majoria dels casos no aporta un valor diferenciador a l’empresa i per tant es centren més en altres aspectes molt més desitjables per a les seves organitzacions : les habilitats i l’actitud.

I si identificar els coneixements ja era un aspecte complicat, com ho fan els departaments per avaluar les habilitats i les actituds de les persones?.

Per poder avaluar aquests elements, cal treballar amb models d’avaluació multivariables, que permetin analitzar a l’individu de forma holística per poder copsar totes les seves capacitats i alinear-les amb el perfil professional desitjat.

Una de les metodologies que cada vegada està més implantada als departaments de selecció de les empreses és la selecció per competències.

Si mirem la definició de competència, el diccionari ens ho defineix com : “Pericia, aptitud o idoneïtat per fer alguna cosa o intervenir en un assumpte determinat”, a on ja podem fer-nos una idea del que ens trobarem en un procés de selecció.

Des de l’àmbit de la selecció de personal, ja més orientat al que ens ocupa, per competències s’entenen, cercant una definició resumida perquè hi ha altres elements com la personalitat o els motius que no els contemplo: “Competència és tot aquell conjunt de capacitats, habilitats i actituds necessàries en un individu, per poder donar resposta a situacions laborals de diversa complexitat”.

Quan parlem de competències en el futur lloc de treball al qual estiguis accedint, per tant, has de pensar en aspectes com la capacitat de lideratge, el treball en equip, el domini emocional, l’orientació a resultats, etc. Per tant, a més de conèixer tots aquells elements que són importants per al lloc de treball que voldràs desenvolupar, a més has de saber quin és el teu grau d’assoliment per a cada competència i d’aquesta manera poder abordar les entrevistes i les tasques posteriors amb efectivitat.

És per això que les competències són actualment la base dels sistemes de selecció i posterior gestió de l’acompliment de les persones que treballen a dins de les organitzacions, i per tant s’ha d’estar preparat.

Ho estàs tu?

I dit això, quina seria la teva resposta a aquestes preguntes ? :

  1. Conec les competències que s’avaluen per desenvolupar la meva feina actual o futura?
  2. Conec el grau d’importància de cada competència dins de la meva feina actual o futura?
  3. Sé quin és el meu grau d’assoliment de cadascuna d’aquestes competències?

A més dels estudis, els meus coneixements i la meva experiència, estic treballant en millorar quelcom més del teu perfil professional?

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *