EL NOSTRE EQUIP

EasytoJobs.com és una marca propietat de Marketeasing.com

Un equip de persones multidisciplinari format per psicòlegs, consultors i tècnics hem elaborat Easytojobs, una plataforma de suport que posa en contacte als candidats que estan en recerca activa de feina amb les empreses de selecció de personal o departaments d’empreses que estan seleccionant perfils professionals per a les noves incorporacions a les seves organitzacions, fent servir criteris de selecció basats en l’avaluació de les competències laborals.

LA NOSTRA PROPOSTA DE VALOR

Treballem la selecció de personal des de l’àmbit de l’avaluació de les competències professionals dels candidats.

Les Competència són tot aquell conjunt de capacitats, habilitats i actituds necessàries en un individu, per poder donar resposta a situacions laborals de diversa complexitat.

Avui dia totes les empreses de selecció emprem les competències com uns dels elements bàsics per avaluar la idoneïtat dels nostres candidats per a un perfil de treball determinat.

EL NOSTRE SERVEI

Som una plataforma que posa en contacte a persones que estan en recerca activa de feina i volen conèixer les seves competències professionals per millorar el seu perfil professional, amb empreses de selecció de personal o departaments de recursos humans que busquen perfils professionals que s’ajustin a les seves necessitats a partir de les competències professionals desitjades .

CANDIDATS

Per als candidats, Easytojobs.com és una plataforma totalment gratuïta, des d’on posem a la seva disposició els següents serveis :

  • Un conjunt de testos que els permetran analitzar i conèixer les seves competències professionals en base a les seves necessitats.
  • Un conjunt d’informes d’avaluació de les seves competències professionals de cada candidat que rebran actualitzat a la seva bústia electrònica cada vegada que facin o actualitzin un test.
  • Un espai privat a la nostra base de dades per poder emmagatzemar les seves dades personals i professionals relacionades amb la seva experiència professional.
  • Formar part d’una base de dades de selecció de personal, a on el seu perfil de competències laborals i dades professionals serà accessible per les empreses de selecció de personal i/o departaments de recursos humans, que facin servir la plataforma Easytojobs.com per trobar candidats que s’ajustin a les necessitats dels seus perfils professionals.

EMPRESES

Per a les empreses, Easytojobs.com és una plataforma des d’on posem a la seva disposició els següents serveis :

  • Una eina de recerca de candidats per competències professionals i dades relacionades amb l’experiència professional dels potencials candidats.
  • La possibilitat de seleccionar els perfils que més s’ajustin a les seves necessitats
  • Rebre a la seva bústia de correu electrònic un informe professional amb el detall de les competències dels perfils més idonis seleccionats amb les seves dades de contacte previ pagament de cada perfil per Paypal o targeta bancària.


CONDICIONS D’ÚS

Les presents Condicions d´Ús que es detallen a continuació l’informen de :

– Les responsabilitats de l’Usuari
– Els drets d’autor i els drets de marca
– El contingut
– La descàrrega
– La seguretat de les dades
– els enllaços cap a website externs
– Els drets d’easytojobs.com

Si no està d’acord amb el contingut d’aquestes Condicions d’Ús, li preguem que no visiti o no segueixi fent servir el site d’Internet: www.easytojobs.com o www.easytojobs.es. Si continua amb la seva visita o segueix fent servir aquest site a Internet, està acceptant expressament aquestes Condicions d’Ús.

Responsabilitats de l’usuari

– Vostè és l’únic responsable de la informació que introdueix a la nostra website.
– Tingui en compte que la informació personal que introdueixi al sistema no ha de contenir dades sobre malalties, embarassos, orígens ètnics, opinions polítiques o pertinença a un partit polític, creences religioses o filosòfiques, pertinença a un sindicar o orientació sexual.
– Abans d’enviar fitxers adjunts, verifiqui que virus o malware.
– Asseguri’s de no facilitar informació il·legal, difamatòria o calumniosa a la website easytojobs.com.

Drets d’autor i drets de marca

easytojobs.com conté dades (fotos, logos, dibuixos, gràfics, textos, etc.) que estan protegits pels drets d’autor i els drets de marca. Per aquesta raó, es prohibeix copiar, descarregar, distribuir, llogar, vendre per complet o en part, aquesta website.

Contingut

3.1 easytojobs no assumeix cap responsabilitat respecte el contingut dels candidats, ni respecte el contingut de la seva informació professional registrats a la seva Base de Dades.

3.2 easytojobs no pot garantir que tota la informació publicada per tercers al seu website easytojobs.com estiguin, en tot moment, actualitzada i no contingui errors. En conseqüència, easytojobs no acceptarà cap responsabilitat sobre l’exactitud i exhaustivitat de la informació publicada per tercers al seu site a Internet easytojobs.com.

Descàrrega

Vostè assumeix els riscos i perills que puguin derivar-se de la descàrrega de dades de easytojobs.com. easytojobs no podrà considerar-se responsable dels danys causats per virus o malware com a conseqüència de la descarrega de dades del seu site a Internet easytojobs.com.

Seguretat de les dades

L’ acceptació per part de l’usuari del nostre Compromís de Privacitat, implica l’acceptació expressa, per la seva part, de la cessió de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat d’avaluar el seu perfil competencial.

Marketeasing amb CIF:40317234M, utilitzarà les seves dades personals d’acord amb la finalitat per a la que han estat sol·licitades (avaluació de les competències de l’usuari, la seva formació i traspàs a les empreses interessades en el seu perfil professional) mantenint els nivells de protecció de dades amb l’acompliment de la llei vigent i serà tractada amb secret i confidencialitat.

Els usuaris dels serveis de Marketeasing podran exercir en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant escrit explicatiu del seu dret acompanyat d’una còpia del seu DNI/NIE a l’adreça de correu electrònic lopd@marketeasing.com.

Enllaços amb websites externs

easytojobs.com podria contenir enllaços amb altres llocs web que el seu contingut estigui fora del seu control. easytojobs l’informa de que aquests websites d’Internet podrien tenir Condicions d’Ús i una Política de Privacitat diferents de las d’easytojobs. En conseqüència, easytojobs no acceptarà cap responsabilitat respecte del contingut d’aquests websites.

Drets d’easytojobs

7.1 easytojobs pot en qualsevol moment, i sense avís previ, decidir modificar, suprimir o actualitzar:
– les disposicions de les presents Condicions d’Ús,
– qualsevol informació del seu site a Internet easytojobs.com.
– determinats serveis.

7.2 easytojobs li recomana revisar amb regularitat aquestes Condicions d’Ús i estar alerta davant qualsevol modificació eventual.

7.3 Tingui en compte que easytojobs refusa tota responsabilitat respecte els danys eventuals que vostè podria experimentar com a conseqüència d’una modificació del contingut del site a Internet easytojobs.com i/o de les actuals Condicions d’Ús.

7.4 Alguns problemes tècnics o temptatives de frau podrien pertorbar o interrompre l’accés al site a Internet easytojobs.com. En conseqüència, easytojobs no pot garantir l’accés als seus serveis 7 de cada 7 dies i durant les 24 hores. Per resoldre aquestes incidències, easytojobs podrà interrompre l’accés als seus serveis en tot moment i sense avís previ.

7.5 La nul·litat o les llacunes que pugui haver en una o diverses disposicions de les presents Condicions d’Ús no afectaran la validesa d’altres disposicions.

7.6 easytojobs es reserva el dret de prohibir l’accés al seu web a Internet easytojobs.com en tot moment i sense avís previ, si constata o sospita un ús abusiu o malintencionat de la seva web a Internet.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres

Si té preguntes sobre algun aspecte d’aquestes Condicions d’Ús, pot posar-se en contacte amb nosaltres.